Hojdarovi.cz - Česky - Deutsch - English

Ubytovací řád

 1. V celém objektu i na okolním pozmeku je zakázáno kouřit.
 2. Ubytovat je možné pouze hosta, který se prokáže platným dokladem totožnosti (občanským průkazem, cestovním pasem). Identifikační údaje z dokladu totožnosti zanese provozovatel do knihy ubytovaných hostů.
 3. Host užívá apartmán na dobu, kterou sjednal s provozovatelem. Příjezd a odjezd dle dohody.
 4. Pokud host nenastoupí pobyt ve sjednaný den a čas, zaniká mu nárok na sjednané ubytování bez náhrady.
 5. Do apartmánu je možný vstup pouze po přezutí do domácí obuvi.
 6. Host má právo užívat apartmán a jeho zařízení, zádveří hlavního vchodu do objektu, hostům vyhrazenou místnost pro uskladnění kol/lyží v přízemí garáže, hostům vyhrazený prostor pro venkovní posezení na pozemku příslušejícímu k objektu, parkovací stání a přístupové cesty k objektu. Host nesmí vstupovat do jiných než výše uvedených prostor.
 7. Provoz přímotopů je dodavatelem elektrické energie omezen na 20 hodin denně (přestávky jsou celkem 4, každá trvající 1 hodinu).
 8. Není dovoleno odkládat žádné věci přímo na přímotopy nebo v jejich těsné blízkosti z důvodu nebezpečí vzniku požáru.
 9. Host plně zodpovídá za způsobené škody. Při ztrátě klíčů je host povinen plně uhradit veškeré náklady s tím spojené.
 10. Provozovatel nezodpovídá hostu za škody, které nezavinil.
 11. Návštěvy v apartmánu mohou hosté přijímat pouze se souhlasem provozovatele.
 12. Host je povinen při odchodu z apartmánu zregulovat topení, zhasnout světla, vypnout elektrospotřebiče, přesvědčit se, zda jsou uzavřeny vodovodní uzávěry, uzavřít okna a dveře, uzamknout apartmán a vchodové dveře do objektu. Host je povinen při odchodu z místnosti pro uskladnění kol a lyží zhasnout světlo a místnost uzavřít.
 13. V době od 21. do 7. hodiny je host povinen dodržovat noční klid.
 14. Host je plně zodpovědný za děti.
 15. Do objektu nemají přístup psi ani jiná zvířata bez předchozí dohody s provozovatelem.
 16. Host je povinen dodržovat všechna ustanovení tohoto ubytovacího řádu. V případě, že je host hrubým způsobem poruší, má provozovatel právo ubytovací služby okamžitě ukončit bez nároku hosta na vrácení poplatků za pobyt.
 17. Děkujeme za pochopení.